Tào Hồng cứu chủ

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:42 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:42 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 04:58 chiều by Conquest312
Tên Q: Tào Hồng cứu chủ
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Đông Quan ( Trường An - Lạc Dương).
Vật phẩm có đựơc: Tào Hồng mê.
Quá Trình nv:
1.Đến Đông Quan theo hướng Trường An về Lạc Dương, đôi thoại với Truân Biên Binh, chiến đấu với Mã Siêu.
2. Thắng trận, tiếp tục đi theo hướng Lạc Dương, đối thoại với Truân Biên Binh, tiếp tục đấu với Mã Siêu.
3. Thắng trận, chạy tiếp theo hướng Lạc Dương, đối thoại với Truân Biên Binh tại đại đọ kinh đạo hoàn thanh nhiệm vụ.