Người xấu trong Lăng Thủy Hoàng

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:25 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:25 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:03 chiều by Conquest312
Tên Nhiệm Vụ: Người xấu trong Lăng Thủy Hoàng
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25, vào được tầng 4 lăng thủy hoàng.
Vật Phẩm:Ngọc skill chuyển sinh.
Quá trình Nhiệm Vụ:
-Tiến vào tầng 4 Lăng Thủy Hoàng(14632) tại 902:1615 xảy ra đối thoại chọn 2 chiến đấu với Người Đào Mộ x4.Thắng lợi tiến lên 1242:575 xảy ra đối thoại chiến đấu với người Đào Mộ x4.
-Thắng lợi di chuyển tiếp đến 2082:1415 xảy ra đối thoại chiến đấu với người Đào Mộ x4.Thắng lợi di chuyển tiếp đến 2862:615 xảy ra đối thoại chiến đấu với người Đào Mộ x4,thắng lợi nhận được thuốc hồi sinh x5.
-Tiến vào địa cung Tần Lăng(Tần Lăng tầng 7-14682) tại 2899-1379 xảy ra đối thoại chiến đấu với Người Đào Mộ x6.Thắng lợi di chuyển tiếp lên 2902-541 xảy ra đối thoại chiến đấu với Người Đào Mộ x8.
-Thắng lợi di chuyển sang bên trái 1655-330 xảy ra đối thoại chiến đấu với Người Đào Mộ x10.Thắng lợi di chuyển tiếp 1280:1975 xảy ra đối thoại chiến đấu với Người Đào Mộ x10(tiếp viện Người Đào Mộ x2).
-Thắng lợi tiến vào Địa Cung Lăng Thủy Hoàng(Tầng 8-14693) tại 2302:335 xảy ra đối thoại chiên đấu với Người Đào Mộ x10(tiếp viện x4).Thắng lợi đi xuống phía dưới 2556:765 xảy ra đối thoại chiến đấu với Người Đào Mộ x10 (tiếp viện x6).
-Thắng lợi đi tiếp xuống dưới 2930:1307 xảy ra đối thoại chiến đấu với Người Đào Mộ x10 (tiếp viện x8).Thắng lợi đy vào phía trong chiến đấu với Người Đào Mộ x10(tiếp viện x10).
-Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ