Bàng lệnh minh vũ đại đao

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:22 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:22 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:04 chiều by Conquest312
Tên Q: Bàng lệnh minh vũ đại đao
ĐKNV: lv25
Khu Vực: Quan Trung, rừng Tân Phong
Vật phẩm nhận được: Bàng Đức mê
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến dinh quân rừng Tân Phong tầng 2 nói chuyện Bàng Đức, đồng ý kiếm Đao Cự Tinh (lv40, có thể mix ra dễ dàng từ gỗ LĐ), kiếm được quay lại giao cho Bàng Đức, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến rừng Kinh Triệu (Đại Đô Kinh Đạo, đi từ Trường An qua Lạc Dương) tầng 2 nói chuyện Bàng Đức, tiến hành chiến đấu liên tục 2 trận.
3. Thắng lợi đi xuống bên trái tọa độ 410-2320 nói chuyện Hạ Hầu Đức, tiến hành chiến đấu liên tục hai trận.
4. Thắng lợi quay trở lại nói chuyện Bàng Đức hoàn thành nhiệm vụ.