Tam hiệp chiến Lữ Bố

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:21 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:21 chiều Last Edit: Th.01 12, 2019, 05:47 chiều by Conquest312
Tên Q: Tam hiệp chiến Lữ Bố
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Chuẩn bị quân lương
Địa điểm: bờ biển Hoàng Hà, Quan Độ Đại Trại.
Vật phẩm có được: điểm số kĩ năng + 1
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến Quan Độ Đại Trại đối thoại với Lưu Bị, đồng ý đến Hổ Lao Quan.
2. Đến Hổ Lao Quan xảy ra Tam Anh Chiến Lữ Bố.
3. Ta vào chiến đấu với Lữ Bố, Cao Thuận, Lý Nhu, Đổng Văn, Ngưu Phụ, Đổng Hoàng.
4. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.