Liên hoàng kế

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:20 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:20 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:06 chiều by Conquest312
Tên Q: Liên hoàng kế
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An.
Vật phẩm có được: kim tỏa của Điêu Thuyền
Quá Trình nhiệm vụ:
1.Đến quán trà Trường An đối thoại với Vương Doãn, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến phú hộ đối thoại với Tú Nhi, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
3.Đến quán trà đối thoại với Vương Doãn, giúp tìm ma đế hoa (chân núi Chung Nam Sơn), sao băng nát (chân núi Hoa Sơn), vải dệt tuấn mã (hộp châu báu ở Bắc Địa Sơn Động) mỗi thứ một cái.
4.Tìm xong trở về đối thoại với Vương Doãn.
5.Đến Trần Thương Trại, vào tầng thứ 2 phía trên bên tay trái trong Quân Dinh đối thoại với Đổng Trác và vào chiến đấu với Đổng Hoàng, Đổng Văn, Đổng Trác, Đổng Việt, Lý Nhu, Ngưu Phụ, Lý Thôi, Quách Kỷ, Phàm Trù, Trương Tế.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.