Hoàng Lăng phục yêu

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:16 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:16 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:18 chiều by Conquest312
Tên Q: Hoàng Lăng phục yêu
ĐKNV: tái sinh lv 25
Khu vực: Quan Trung, núi Chung Nam, Thủy Hoàng Lăng
Vật Phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 1%, đặc thủ tái sinh theo từng nghề
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến eo núi Chung Nam (14423), xảy ra đối thoại với Nhị Lang Thần, đồng ý giúp đỡ nhận được Nhị Lang Pháp Nhãn (không thể giao dịch, vứt ra là mất, nhưng có thể quay lại eo núi Chung Nam để nhận lại)
2. Trang bị Nhị Lang Pháp Nhãn tiến vào Hoàng Lăng (14571) thu thập 49 Hồn tần binh (bem NPC hệ Địa hp 791, đặc kỹ Địa Liệt), sau khi kiếm đủ quay lại (14423) giao cho Nhị Lang, đồng ý quay lại Hoàng Lăng.
3. Tiến vào Hoàng Lăng (14571), ở cửa vào tọa độ 2862-1015 xảy ra đối thoại và chiến đấu với ???? ( hệ Hỏa hp 8k, đặc kỹ Cuồng Long), tiếp tục tiến vào chiến đấu thêm 3 trận nữa.
4. Thắng lợi tiến vào bên trong (14572), tại tọa độ 252-295 nói chuyện Nhị Lang.
5. Lần lượt đi đến các căn phòng góc 10h (14579) -2h (14574)-8h (14581) và 4h (14575) tiến hành chiến đấu. Thắng lợi quay lại (14572) nói chuyện Nhị Lang. Tiếp tục đi vào bên trong.
6. Đến cuối tầng 1 (14583), tọa độ 550-331 xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với ???? x10 ( hệ Địa hp 10454, đặc kỹ Kết Giới, Địa Liệt), tham chiến ??? x2 ( hệ Địa hp 20350, đặc kỹ Khu Tượng, Linh Kính, Nham Quái và hệ Hỏa hp 20350, đặc kỹ Ngũ Lôi, Cửu Kiếm, Phượng Hoàng)
7. Thắng lợi nói chuyện Nhị Lang và Thái Bạch Quân, cởi bỏ Nhị Lang pháp nhãn nói chuyện hoàn thành nhiệm vụ (map 14583)

Ghi chú: Đặc thủ tái sinh theo nghề lần lượt sẽ là:
-Bá Vương: Chiến thần atk +11, tăng khả năng bạo kích
-Hiệp Khách: Nhân Vương atk +7 def +3, tăng khả năng bội mẫn
-Hiền Sĩ: Quỷ Mưu int +7 hp +150 (khả năng đặc biệt đọc không ra )
-Đích Tiên: Chiếm Thiên int +11, tăng khả năng Càn Khôn Thiên Lôi.