Lý Tư ngũ hình

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:04 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:04 chiều Last Edit: Th.11 14, 2019, 07:39 chiều by traceurdead
Tên Q: Lý Tư ngũ hình
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiêmh vụ Trận Tầng vô địch
Địa điểm: Tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung
Vật phẩm nhận được: trảm thủ đại đao
Nhiệm vụ tiếp theo: Ngũ Phi oán
Nội dung nhiệm vụ:
Đến tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đở.
.........

1. Đến tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đở.


2. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Xăm Mình (14673), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Xăm Mình, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Kình diện đao bút
ID warp: 14665 >  14673 ( tỉ lệ 50% )


3. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Mũi (14671), nói chuyện và vào chiến đấu với 5.  Quan Lại Cắt Mũi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Nhị Tỵ tiểu đao
ID warp: 14664 > 14671


4. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Chân (14674), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Cắt Chân, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Trảm chỉ lợi đao
ID warp: 14666 > 14674


5. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Vọt Roi (14680), nói chuyện và vào chiến đấu với 9. Quan Lại Vọt Roi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Tiên si kinh điều
ID warp: 14669 > 14680


6. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Chặt Đầu (14678), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Chặt Đầu, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Trảm thủ đại đao
ID warp: 14668 > 14678


Về nói chuyện Hồn Lý Tư (14649), đồng ý giúp đỡ. tùy vào may mắn gặp được Hồn Lý Tư (14661) vào chiến đấu với Tư Mã Hân, Đổng Ế, Cơ Quan Tần Binh x6.
Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ


Trích dẫnlí tư ngũ hình
địa khu
quan trung 、 tân hoàng lăng
nhâm vụ điều kiện
tiến nhập hoàng lăng đệ 6 tằng , hoàn thành 『 vô địch tần trận 』 đích nhâm vụ
nhâm vụ lưu trình
1. dữ lí tư giao đàm hậu nhất trực vãng tiền tẩu
2. tùy ki hội hoa đáo kình diện hắc lại , giao đàm hậu hội dữ kình diện hắc lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 kình diện đao bút 』
3. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
4. tùy ki hội hoa đáo dịch tị hắc lại giao đàm hậu hội dữ dịch tị quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , chiến đẩu thắng lợi hậu hoạch đắc 『 dịch tị tiểu đao 』
5. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
6. tùy ki ngộ đáo trảm chỉ quan lại giao đàm hậu hội dữ trảm chỉ quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 trảm chỉ lợi nhận 』
7. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
8. tùy tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
9. ki ngộ đáo tiên đài quan lại giao đàm hậu hội dữ tiên đài quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 tiên đài kinh điều 』
10. tùy ki hội ngộ đáo ngũ hình quan lại dữ kì đối thoại hậu hội dữ ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu
11. tùy ki ngộ đáo trảm thủ quan lại giao đàm hậu hội dữ trảm thủ quan lại ngũ hình quan lại *5 tiến hành chiến đẩu , thắng lợi hậu hoạch đắc 『 trảm thủ đại đao 』
12. dữ lí tư giao đàm tức khả hoàn thành nhân vật
hoạch đắc vật phẩm
kinh nghiệm trị 0.2%
bị chú
kình diện hắc lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - hoành tảo thiên quân , nham quái
dịch tị quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - sương hàn đống liệt , thủy thần
trảm chỉ quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - ngũ lôi oanh đính , phượng hoàng
tiên đài quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - long quyển thai phong , thanh long
trảm thủ quan lại ( tâm ) LV135 HP17398 đặc kĩ - đại hát thuật , nhân vong tống táng hỏa
ngũ hình quan lại ( tâm ) LV135 HP6698 đặc kĩ - hội tâm nhất kích , hỏa bạo nhất kích
ID map khu vực này là từ 14649 đến 14682
ID map cuối từ 14670 đến 14682: tại đây vẫn có tỉ lệ random map, chưa có ID map nào chắc chắn xuất hiện 1 trong 5 quan lại cần tìm.
Sau khi đánh xong thì đối thoại với Lý Tư tại 14639, sau đó đến map khác tìm Lý Tư (14661) đứng phía dưới, đánh 1 trận là xong.

Cảm ơn Rossmaries đã đóng góp cho bài viết này,
Xin bổ sung thêm chút hình ảnh hỗ trợ các bạn di chuyển ở Quest này. ( do menber cung cấp )

Rossmaries

Th.02 03, 2019, 01:23 chiều #1 Last Edit: Th.11 14, 2019, 07:17 chiều by traceurdead
1. Đến tầng 6 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Lý Tư đồng ý giúp đở.

2. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Xăm Mình (14673), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Xăm Mình, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Kình diện đao bút

3. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Mũi (14671), nói chuyện và vào chiến đấu với 5.  Quan Lại Cắt Mũi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Nhị Tỵ tiểu đao

4. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Cắt Chân (14674), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Cắt Chân, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận được Trảm chỉ lợi đao

5. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Vọt Roi (14680), nói chuyện và vào chiến đấu với 9. Quan Lại Vọt Roi, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Tiên si kinh điều

6. Tiếp tục đi về phía trước, tùy vào may mắn sẽ gặp được Quan Lại Chặt Đầu (14678), nói chuyện và vào chiến đấu với Quan Lại Chặt Đầu, Quan Sứ Ngũ Hình x5 thắng lợi nhận dược Trảm thủ đại đao

Về nói chuyện Hồn Lý Tư (14649), đồng ý giúp đỡ. tùy vào may mắn gặp được Hồn Lý Tư (14661) vào chiến đấu với Tư Mã Hân, Đổng Ế, Cơ Quan Tần Binh x6.
Thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ

hayquen06

Để làm nhanh q này các bạn nên làm q kết hôn trước. Sau đó kết hợp lệnh /mylove và chuỗi tọa độ được cung cấp bên trên để đến được npc mình mong muốn.