Đổng Trư Mã Viện

Tác giả BeBanhBeo, Th.01 08, 2019, 03:58 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Th.01 08, 2019, 03:58 chiều Last Edit: Th.05 16, 2019, 03:45 chiều by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Đổng Trư Mã Viện
ĐKNV: Hoàn thành nhiêm vụ Mã Cách
Địa điểm: Làng Tây Đô Di -Lĩnh Nam.
Vật phẩm nhận đươc: Phục Ba V.Chương +5 ATK Lv 50
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến làng tây đô di đối thoại thợ rèn ngựa đồng ý đến mỏ đồng gần đó kiếm giúp: Bột đồng Phong (24đ), bột đồng huy (23đ), bột đồng vân (25đ) tất cả đều là khoáng nhỏ.
2. Đào đủ mang đến thợ rèn ngựa trao cho ông ta thì hoàn thành nhiệm vụ.


Chú thích: dùng acc đào khóang cấp 1 đào khoáng 23, cấp 2 đào 24, cấp 10 đào 25 là dễ ra nhất.