Đồ Lan Huyết Chiến

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:19 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:19 chiều Last Edit: Th.05 15, 2019, 01:41 chiều by A Vi Võ
Tên Q: Đồ Lan Huyết Chiến
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành Nguy hiểm! Đông A Lạp Thiện, Nguy Hiểm! Tây A Lạp Thiện
Địa điểm: Thành Bắc Điển Nông - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được: Ứng Long Nha ( không thể giao dịch), (là item quan trọng để chế tạo vũ khí ở Mông Điềm, Tần Lăng).
Nhiệm vụ tiếp theo: Tiến Công Yến Nhiên
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến thành Bắc Điển Nông gặp Vệ hạo, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến hang Đồ Lan sơn, gặp Tây Ninh Binh.
3. Đến tầng 3 (31533) tại 1250,1150 đối thoại, trong vòng 10 phút phải tìm được Tây Ninh Binh trong hang.
4. Đi thẳng tiếp đến 31537 (2040,760) đối thoại và chiến đấu Thông Thiên Pháp Sư x3.
5. Chiến đấu thắng lợi, lập tức chiến đấu Cương Long x3.
6. Tiếp tục di chuyển đến 31540 (2100,1320), chiến đấu Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Sa Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư x2.
7. Tiếp tục đi vào hướng trên, chiến đấu Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Sa Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư x2.
8. Tiếp tục đi theo hướng phải vào sâu, chiến đấu Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Sa Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư.
9. Thắng lợi đến (350,350) , gặp Cương Long x3, Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Pháp sư x2 chiến đấu.
10. Đi sâu vào đến (350,350) gặp Cương Long x3, Thông Thiên Kỳ Binh x2, Thông Thiên Pháp Sư.
11. Tiếp tục đi vào (350,350) , gặp Cương Long x3 , Thông Thiên Kỳ Binh x2 , Thông Thiên Pháp Sư x2.
12. Tiếp tục đi sâu vào hang gặp Thông Thiên Pháp Sư x5 , Thông Thiên Kỳ Binh x5 (tăng viện: Cương Long x2) tiến hành chiến đấu .
13. Chiến đấu thắng lợi đến (2150,450) đối thoại, gặp Cương Long x5 tiến hành chiến đấu.
14. Tiếp tục chiến đấu Ứng Long Ma Hài, Cương Long x5.
15. Thắng lợi trở về gặp Lưu Tử Bân là hoàn thành nhiệm vụ.

Ghi chú:
Cương Long (vô):LV 130, HP 21895, đặc kĩ - cự phong, lôi minh, mị độc phong.
Ứng Long Ma Hài (vô):LV 170, HP 31982, đặc kĩ - địa liệt, chấn ba, vương sát.