Thần Tuyền A La Thiện

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:17 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:17 chiều Last Edit: Th.01 23, 2019, 02:39 sáng by A Vi Võ
Tên Q : Thần Tuyền A La Thiện
Địa điểm : Yên Nhiên , Đông A Lạp Thiện.
ĐKNV : Lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông Thiên Âm Mưu
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Vật phẩm : Điểm kinh nghiệm 0,3%
Quá trình NV:
1. Vào Đông A Lạp Thiện 32021 nói chuyện với Triết Đơn.
2. Đến tầng 3 Hoang Mạc Ba Đơn 32822. Xảy ra chiến đấu Nữ tặc Ba Đan x10.
3. Thắng lợi trở về 32021 đối thoại với Triết Đơn hoàn thành nhiệm vụ.