[Tổng Hợp] Những Quest Nên Làm Ở P-TS Online

Tác giả P-TS Online, Th.04 26, 2022, 06:22 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

P-TS Online

Th.04 26, 2022, 06:22 sáng Last Edit: Th.09 29, 2022, 01:18 sáng by P-TS Online
Topic tổng hợp những Quest nên làm ở P-TS Online:

1. Skill/Status:

Thuật Hỗn Loạn - Q: Sự Đa Nghi của Tào Tháo

10 Điểm Status/Skills - Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc

2. Thu Phục Võ Tướng:

Khương Duy - Q: Khương Duy Hàng Thục

Tiểu Hồ Ly - Q: Thu Phục Hồ Ly

Triệu Quảng/Triệu Thống - Q: Khiêu Chiến Triệu Quảng

Tư Mã Chiêu - Q: Thiên Ý

3. Kim Tỏa/Tướng Tinh:

Kim Tỏa Tâm Tâm - Q: Khiêu Chiến Khăn Vàng

Tướng Tinh Chúc Dung/Mạnh Hoạch/Ngột Đột Cốt - Q: Nam Man Tái Khởi

4. Trang bị:

Vũ Khí Nghề 3 - Q: Thiên Thạch Bí Ẩn

Hộp đồ Thiên Thù - Q: Đánh Bại Quỷ Tần Vương

Chuỗi Quest Trang Bị P-TS Online:


5. Vật Phẩm Quan Trọng:

Ngọc Thông Quan (Để qua Tân Kinh Nam) - Q: Truyền Thuyết về Thủy Liêm Động

Cửu Tuyền Thạch (Đổi trang bị Tang Tử/Lữ Quốc), Kiến Công Băng Tinh (Tâm+14), Ý Hiên Vũ Mao (Lông Thuộc Tính +14) - Q: Trảm Bạch Xà, Lưu Bang Khởi Binh