Thất Hình Đại Tội (P-TSOnline v11.0)

Tác giả P-TS Online, Th.04 26, 2022, 04:29 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

P-TS Online

Th.04 26, 2022, 04:29 sáng Last Edit: Th.04 26, 2022, 07:11 sáng by P-TS Online
Tên Q: Thất Hình Đại Tội

(Thanks to Jackie Chen)

Điều kiện nhiệm vu: Hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây

1. Tâm Ma Cõi Phật,
2. Xạ Kích Cửa Quan ,
3. Hoa Đà Giải Độc ,
4. Hỏa Đức Tinh Quân ,
5. Thất Cầm Mạnh Hoạch,
6. Đại Phá Núi Thiên Đãng,
7. Đại Chiến Tây Sai,
8. Thiện Ác Đồng Quy Yêu Ma Vương ,
9. Điêu Thuyền Về Quê.

Vật phẩm nhiệm vụ: Cần chuẩn bị những vật phẩm và võ tướng dưới đây

- 10 Nguyệt Độc Vũ Mao (24066) - Lông Thuộc Tính +11
- Ba Đậu Yêu Phong, Thủy, Địa
- Ác Ma BĐY (Vé Đóai Hoán - 500 pts - Vé làm Quest ra là Ác Ma Tiểu Đâu Yêu, không dùng được)
- Yêu Quỷ Vương Rb1 (Level nào cũng được)

Vật Phẩm Nhận Được: Nón P-TS Online (ATK/INT+45, AGI+10, BK 15%, Mind+0, Lv. 100, Không Thể Giao Dịch)

Nội Dung Nhiệm Vụ:

• Đến Đảo Thiên Ngoại (59011), Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa.
• Đi ra ngoài Tiên Giới (59000) tại toạ độ 2425,535 xảy ra đối thoại với Linh Minh Thạch Hầu.
• Để trống 1 ô võ tướng, về Tận Cùng Thuỷ Liêm Động (33511) xảy ra đối thoại, Linh Minh Thạch Hầu gia nhập đội ngũ.
• Quay về Thiên Giới, tại Nam Thiên Môn (59401) toạ độ X:400, Y:800 xảy ra đối thoại và chiến đấu.
• Thắng lợi ta đến Cung Điện Ngân Khánh Sơn (30303), Nam Trung, đối thoại với Mạnh Hoạch.
• Chuẩn bị Ba Đậu Yêu Địa trên người, ta đến Sa Mạc Hồ Quan (12809), tại toạ đô X:2182, Y:415 chiến đấu 2 trận với Bạch HổTiểu Sư Vương (Xong trận 1 vào liền trận 2).
• Thắng lợi ta đến Quan Phủ Thành Đô (25301), Ích Châu, đối thoại với Pháp Chính.
• Chuẩn bị Ba Đậu Yêu Phong trên người và 10 Nguyệt Độc Vũ Mao (Lông Thuộc Tính +11), đến Đỉnh Thiên Tru Sơn (15423), Từ Châu, tại toạ độ X:322, Y:315 xảy ra đối thoại và chiến đấu 2 trận (Xong trận 1 vào liền trận 2).
• Thắng lợi ta đến Đỉnh Núi Tây Tặc (18423), Dương Châu, đối thoại với Cam Ninh tại tọa độ X:2862, Y:1415.
• Chuẩn bị Ba Đậu Yêu Thuỷ trên người, ta đến Lạc Hải (58000), tại toạ độ X:320, Y:500 xảy ra đối thoại và chiến đấu 2 trận (Xong trận 1 vào liền trận 2).
• Thắng lợi ta đến Động Quỷ Vương Tầng 6 (57536), Oa Quốc, tại tọa độ X:3522, Y:295 đối thoại với Yêu Quỷ Vương.
• Ta đến Đảo Phổ Cát (61441), Lĩnh Nam, tại cửa vào xảy ra đối thoại và chiến đối với Khu Thần (Phải chuẩn bị Yêu Quỷ Vương Rb1 trên người)
• Thắng lợi ta đến Nhà Gỗ Hà Đông (20172), Tịnh Châu, đối thoại với Huỳnh Tiểu Nhị.
• Đến Rừng Trác Quận (12808), U Châu, tại toạ độ X:262, Y:1755 xảy ra đối thoại vào chiến đầu với Ngọc Diện Hồ LyNgưu Ma Vương 2 trận (Xong trận 1 vào liền trận 2). (Cần chuẩn bị Ác Ma BĐY)
• Sau khi thắng lợi ta về Tận Cùng Thuỷ Liêm Động (33511), Tân Kinh Nam tại toạ độ X:552, Y:395 xảy ra đối thoại vào chiến đấu 1 trận.
• Thắng lợi trở về Đảo Thiên Ngoại (59011), Tiên Giới, đối thoại với Nữ Oa thì hoàn thành nhiệm vụ.

Góc chia sẻ kinh nghiệm của Jackie Chen:
- Nên hoàn thành các chuỗi Quest điều kiện nhiệm vụ trước khi bắt đầu làm Quest nón để dễ dàng và thuận thiện hơn.
- Tất cả các trận đấu đều loạn agi và phải bảo về khỉ. Đối với các map chiến đấu 2 trận, trận 1 sẽ loạn agi và ko kháng, trận 2 sẽ loại và kháng.
- Đối với map chiến đấu 1 trận (Trừ trận ở Nam Thiên Môn) thì sẽ loạn và kháng.
- Đối với trận cuối cùng sẽ chiến đấu với 10 NPC và tham chiến 10 NPC.
- Con ác ma trong Q nón cần là con ác ma bắt buộc phải click shop (Bổ trợ => Khác => trang 6/6 => Vé đoái hoàn giá 500points), chứ ko fai là con ác ma làm Q ra.
- Chuẩn bị thật nhiều Đề Hồ Đan, Hồi sinh đan, lều hành quân và ngựa FAI.
- Chuẩn bị tinh thần ăn hành với 7749 kiểu chết.