Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc (P-TSOnline v11.0)

Tác giả P-TS Online, Th.04 26, 2022, 05:59 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

P-TS Online

Tên Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc
Điều kiện nhiệm vụ: Tái Sinh Lv. 120
Địa điểm: Đỉnh Núi Tiên Ẩn, Tiên Giới
Vật phẩm nhận được: 10 Điểm Trạng Thái và 10 Điểm Kỹ Năng
Video Hướng Dẫn: Link Youtube
Nội Dung Nhiệm Vụ:

Chuẩn bị 10 Tài Nữ Reborn 2 Lv. 200 theo danh sách dưới đây