Chước Thương Cấp Cứu

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:17 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 17 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:17 chiều Last Edit: Th.01 23, 2019, 02:38 sáng by A Vi Võ
Tên Q: Chước Thương Cấp Cứu
ĐKNV: lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông Thiên Âm Mưu
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Địa điểm: Đông A Lạp thiện - Yến Nhiên.
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều (0.3 %).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Túi Mông Cổ Đông A Lạp Thiện đối thoại với Vu Cân đồng ý giúp đỡ.
- Tìm 1 cái Thuốc Trị Đau (Hổ Bàn Binh - tầng 2 trại Y Linh - Kinh Bắc) đưa cho ông ta lập tức hoàn thành nhiệm vụ.