Quá Khứ Bi Thương Của Thông Túy Viên Hầu (P-TSOnline v11.0)

Tác giả HiepTruong, Th.07 17, 2021, 09:24 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

HiepTruong

Th.07 17, 2021, 09:24 chiều Last Edit: Th.04 26, 2022, 05:22 sáng by HiepTruong Reason: Update Heoquay Phan
Tên Q: Quá Khứ Bi Thương của Thông Túy Viên Hầu
Điều kiện nhiệm vụ: Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa, Đá Ba Sinh.
Địa điểm: Địa Phủ
Vật phẩm nhận được: Random Chân P-TSOnline (ATK/INT+45, AGI+10, BK 15%, Mind+0, Lv. 100, Không Thể Giao Dịch)
Nhiệm vụ tiếp theo: Tâm Ma Cõi Phật
Video Hướng Dẫn: Link Youtube

Nội Dung Nhiệm Vụ: (Thanks to Heoquay Phan)
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lời Thỉnh Cầu Nữ Oa tiếp tục nói chuyện với Nữ Oa, Linh Minh Thạch Hầu gia nhập đội ngũ.

- Đến Làng Du Linh (Phong Đô Quỷ Thành - Ích Châu) bên tay trái nói chuyện với Trịnh Lão Đầu

- Đến Diêm La Điện (60501=>60502=>60503=>60504=>60505=> ramdom map 60508=>60509=>60301) Làng Du Linh đi qua phía tay phải (có mê cung map) xảy ra đối thoại, đồng ý xuống tầng 18 xảy ra đối thoại, quay lại Diêm la điện xảy ra đối thoại, cho hầu tôn xuất chiến vào chiến đấu với Diêm La Vương, Phán Quan, Minh Bức Vương, Mã Diện, Ngưu Đầu, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Minh Sai x3...

4/.Chiến đấu thắng lợi tìm 3 loại:

- 7 cái Bỉ Ngạn Hoa Tuyết Hồng Sắc mọc tại Hoàng Tuyền Lộ- Bình Nguyên Tử Linh (60810)
- 7 cái Long Diên Thảo đánh Quỷ Tâm Ma (27119) - Rừng Ngũ Hành ở Dị Giới (34401)
- 7 cái Đoạn Trường Thảo đánh Ám Tâm Ma (27120) - Rừng Ngũ Hành ở Dị Giới (34401)

- Sau khi tìm đủ vào Hoàng Tuyền Lộ gặp Trịnh Lão Đầu lập tức xảy ra đối thoại đưa 3 nguyên liệu cho Trình Lão Đầu được Bỉ Ngạn Bào Chế, Linh Minh Thạch Hầu rời khỏi đội ngũ, Thôn Cô gia nhập đội ngũ.
- Quay lại tầng 18 xảy ra đối thoại với Thông Tí Viên Hầu, Linh Minh Thạch Hầu gia nhập đội ngũ.
- Trở về Phòng Nhỏ Nữ Oa (59102) tại Đảo Thiên Ngoại, Tiên Giới, gặp Nữ Oa hoàn thành nhiệm vụ.

nguyencuuphu

3 vật phẩm làm nhiệm vụ kiếm đâu vậy admin ơi ?