[Horse Collection] Bộ Sưu Tập Ngựa của P-TS Online

Tác giả HiepTruong, Th.06 23, 2021, 03:17 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

HiepTruong

1. Ngựa Quay Thôn Thực
Bạch Thiết Kị - Lv. 145

Bửu Mã Thiết Kị - Lv. 145

Hắc Thiết Kị - Lv. 145

Tử Lan Thiết Kị - Lv. 145


2. Ngựa Mua Từ Shop Point
Tần Lang Thiết Kị - Lv. 155

Văn Cát Thiết Kị - Lv. 155


3. Ngựa Tặng Sự Kiện Đặc Biệt
Hắc Côn Lôn - Lv. 145

Thiên Khải Thiết Kỵ - Lv. 160

Xích Thố Thiết Kỵ - Lv. 160

Hạn Huyết Thiết Kỵ - Lv. 160

Tuyệt Ảnh Thiết Kỵ - Lv. 160

4. Ngựa Kiếm Được Thông Qua Event HLQ
Côn Lôn Thần Câu (Địa) - Lv. 130

Côn Lôn Thần Câu (Hỏa) - Lv. 130

Côn Lôn Thần Câu (Phong) - Lv. 130

Côn Lôn Thần Câu (Thủy) - Lv. 130

Thiết Kỵ Côn Lôn (Địa) - Lv.145

Thiết Kỵ Côn Lôn (Hỏa) - Lv.145

Thiết Kỵ Côn Lôn (Phong) - Lv.145

Thiết Kỵ Côn Lôn (Thủy) - Lv.145