Thiên Ý (P-TSOnline v11.0)

Tác giả HiepTruong, Th.05 27, 2021, 12:33 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

HiepTruong

Th.05 27, 2021, 12:33 chiều Last Edit: Th.04 26, 2022, 05:52 sáng by HiepTruong
Tên Q: Thiên Ý
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Đánh Bại Quỷ Tần Vương
Địa điểm: Bột Hải, Lương Châu.
Vật phẩm nhận được: Võ Tướng Tư Mã Chiêu và Tư Mã Chiêu Mê
Nhiệm vụ tiếp theo:
Video Hướng Dẫn: Link Youtube

Đến Bồng Lai Tiên Đảo (55001) xảy ra đối thoại với Thái Bạch Quân.
Vào nhà Bắc Tinh Quân (55003) tiếp tục đối thoại với Thái Bạch Quân, Bắc Tinh QuânNam Tinh Quân.
Tiếp tục đối thoại Thái Bạch Quân đến khi nhận được "Tín Vật BTQ".
Đến Long Cung Đại Điện (55200), Bột Hải, tại tọa độ X:1116, Y:1150 xảy ra đối thoại với Tướng Cá.
Di chuyển đến tọa độ X:962, Y:955 xảy ra đối thoại với Đông Hải L.Vương.
Đến Long Tuyền (59461), Tiên Giới, xảy ra đối thoại và vào chiến đấu với Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Lưu ý: trận này có thể party, không loạn agi.
Thắng lợi nhận được "L. Tuyền Th. Thủy".
Trở về Long Cung Đại Điện (55200) tại tọa độ X:862, Y:935 giao cho Đông Hải L. Vương.
Đến Thượng Phương Cốc (24433), Lương Châu, xảy ra đối thoại và được đưa đến tầng 2 (24434)
Đối thoại với Tư Mã Chiêu gia nhập đội ngũ. Cho xuất chiến đi ra ngoài tại tọa độ X:482, Y:1615 thì gặp sự cản trở của Khương Duy. Tiến hành chiến đấu với Khương Duy.
Lưu ý: trận này không được tổ chức party nhưng có thể tham chiến, loạn agi. Xuất chiến và không để Tư Mã Chiêu chết.
Thắng lợi tiếp tục vào chiến đấu Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Lưu ý: trận này có thể party, Npc kháng all, không loạn agi. Xuất chiến và không để Tư Mã Chiêu chết.
Thắng lợi Tư Mã Chiêu giap nhập thành võ tướng thì hoàn thành nhiệm vụ.