Nguy Hiểm! Tây A Lạp Thiện

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:13 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 50 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:13 chiều Last Edit: Th.01 23, 2019, 02:45 sáng by A Vi Võ
Tên Q: Nguy Hiểm! Tây A Lạp Thiện
ĐKNV: Lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông Thiên Âm Mưu
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên.
Địa điểm: Yến Nhiên, Núi Cát Thông Thiên.
Vật phẩm nhận được: Random 15 đề hồ đơn, Y thư tục mệnh +32 int +4 def, Binh thư bất quy +32 int + 4 atk, Hoán danh thiên thư (giúp thay đổi tên võ tướng đời 2)
Nhiệm vụ tiếp theo: Đồ Lan Huyết Chiến
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Núi Cát Thông thiên (32413) tại (365,135) hoặc (1600,135) click vào cục đá, nhận được Thư Tín Bí Ân, hoặc Hạt Đá, Rắn Độc.
2. Click vào bức thư, nhận quest : Nguy hiểm! Tây A lạp thiện (hoặc Nguy hiểm Đông A lạp thiện)
3. Nhận quest Nguy hiểm! Tây A lạp thiện, đến bộ lạc Tây a lạp thiện đối thoại Vũ văn chí, đồng ý giúp đỡ
4. Đến thành Bắc Điển Nông, đối thoại Lưu Tử Bân.
5. Đến núi cát Thông Thiên, tầng 2, bên trái gặp Thông thiên sa binh, quay lại tầng 1, di chuyển tìm đánh 1 Thông thiên sa binh, nhận 1 Thông Thiên Bì Giáp.
6. Mặc Thông thiên bì giáp đến tầng 3, trước trại, đối thoại và chiến đấu 2 Thông Thiên Sa Binh.
7. Cởi thông thiên bì giáp ra, trở về bộ lạc Tây a lạp thiện, đối thoại và chiến đấu.
8. Thắng lợi vào nhà Vũ Văn Chí đối thoại là hoàn thành nhiệm vụ.