Long Thủ Kỳ Mịch

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 03:10 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 07, 2019, 03:10 chiều Last Edit: Th.01 23, 2019, 02:48 sáng by A Vi Võ
Tên Q: Long Thủ Kỳ Mịch
ĐKNV: tái sinh lv 25, hoàn thành nhiệm vụ Tiên nhân cầu hữu duyên
Địa điểm: Long Thủ Sơn - Yên Nhiên
Vật phẩm nhận được:
- Bá đao liệt thiên ATK +50, + 5 thể chất, +2 tâm, bạo kích 5 % LV 25 (Nghề Bá, Hiệp).
- Danh thương long nha INT +50, + 5 năng lượng, +2 tâm, bội mẫn 5 % LV 25 (Nghề Hiền, Tiên).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến đỉnh Long Thủ Sơn (32843) đối thoại với Lão L.V Ngân Giác đồng ý giúp đở.
- Tiếp tục đến đỉnh Long Thủ Sơn (32841) tìm Lão L.V Kim Giác đồng ý giúp đở
- Đến mỏ khoáng Long Thủ (32546), tại 1850 : 350 đối thoại và chiến đấu với Tăng Trường Thiên.
- Chiến đấu thắng lợi, trong vòng 10 phút đến Thiên Kỳ Phong (32839) ( theo hướng trên bên trái 600 : 500), tiến hành đối thoại và chiến đấu với Địa Long hắc đồ, Địa Long x3.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về (32841) đối thoại với Kim Giác Long Vương.
- Trong vong 10 phút, đến chân núi Long Thủ Sơn (32837), tại tọa độ 700 : 550 đối thoại và chiến đấu với Hỏa Long.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về đỉnh Long Thủ Sơn (32841) đối thoại với L.V Kim Giác đồng ý giúp đở.
- Đến Long Thủ Sơn Trắc Phong (32843) đối thoại với Lão L.V Ngân Giác, trở về Trấn Long Bàn (32844) tại tọa độ 700 : 700 đối thoại và chiến đấu.
- Chiến đấu thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


Chú thích:
Quảng Mục Thiên ( hỏa ):LV184, HP20077, đặc kĩ : Cuồng nộ, dương kiếm, Vương diêm.
Địa Long Hắc Đồ ( địa ):LV165,HP27660, đặc kĩ: địa liệt, khu tượng, linh kính
Hỏa Long Thiên Liêm ( hỏa ):LV164, HP27498, đặc kĩ: dương kiếm, cuồng long, xích long cự
Ai Nhạc Thạch ( tâm ):LV175, HP36068, đặc kĩ: đại hô, dương kiếm, ??
Ai Nhạc Kim Thạch ( tâm ):LV185, HP38311, đặc kĩ: đại hô, ??, Nhất kích
Ghi chú:
Nếu nhiệm vụ bị quá giờ thì đến Thiên Kỳ Phong trả Q. Đến mỏ khoáng Long Thủ, tại 1850 : 350 đối thoại nhận Q lại.