Thông tin chung

Công bố hệ thống

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

7 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th11 30, 2021, 08:52 AM Re: Đôi lời tâm sự by Hitokin01

Giải đáp thắc mắc

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

19 Bài viết
14 Chủ đề

Last post: Th05 19, 2022, 05:31 PM Update May 19, 2022 - IC... by hieujack89

Ý kiến, đóng góp

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

15 Bài viết
8 Chủ đề

Last post: Th04 29, 2022, 12:14 PM Update April 29, 2022 - ... by hieujack89

Thiên lao

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thế giới P-TS Online

Thông tin, giới thiệu P-TS Online

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

40 Bài viết
23 Chủ đề

Last post: Th05 18, 2022, 01:05 PM Thu Thập Nguyên Thần Võ ... by P-TS Online

18 Bài viết
16 Chủ đề

Last post: Th04 25, 2022, 12:15 PM Update April 25, 2022 - ... by hieujack89

Tổng hợp nhiệm vụ

Hộp lưu trữ

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 06:22 AM [Tổng Hợp] Những Quest N... by P-TS Online

Thanh Châu (11000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

38 Bài viết
38 Chủ đề

Last post: Th05 12, 2022, 12:25 PM Update May 12, 2022 - IC... by hieujack89

U Châu (12000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

159 Bài viết
156 Chủ đề

Last post: Th04 27, 2022, 12:03 PM Update April 27, 2022 - ... by hieujack89

Duyện Châu (13000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

86 Bài viết
81 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 12:55 PM Update April 26, 2022 - ... by hieujack89

Quan Trung (14000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

40 Bài viết
35 Chủ đề

Last post: Th05 01, 2022, 12:31 PM Update May 1, 2022 - ICQ... by hieujack89

Từ Châu (15000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

51 Bài viết
51 Chủ đề

Last post: Th04 28, 2022, 04:41 PM Update April 28, 2022 - ... by hieujack89

Di Châu (16000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th05 15, 2022, 06:28 PM Update May 15, 2022 - IC... by hieujack89

Dương Châu (18000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

83 Bài viết
82 Chủ đề

Last post: Hôm nay lúc 05:37 PM Update May 24, 2022 - IC... by hieujack89

Liêu Đông (19000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

24 Bài viết
24 Chủ đề

Last post: Th05 20, 2022, 08:52 PM Update May 20, 2022 - IC... by hieujack89

Tịnh Châu (20000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

15 Bài viết
14 Chủ đề

Last post: Th10 17, 2019, 09:03 PM Re: Lữ Bố lần đầu lập cô... by hayquen06

Kinh Châu Bắc (21000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

105 Bài viết
105 Chủ đề

Last post: Th02 01, 2021, 10:13 PM Kế của Lữ Mông by Conquest312

Kinh Châu Nam (23000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 11:42 PM Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nư... by BeBanhBeo

Lương Châu (24000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

28 Bài viết
28 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 05:33 AM Khương Duy Hàng Thục (P-... by P-TS Online

Ích Châu (25000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

78 Bài viết
76 Chủ đề

Last post: Th05 22, 2022, 11:57 AM Update May 22, 2022 - IC... by hieujack89

Giao Châu (26000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 01:51 AM ID Map - WARP Giao Châu ... by A Vi Võ

Tắc Ngoại (27000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 07:54 PM ID Map- Warp Nội Mông (2... by Huỳnh Anh

Tây Vực (28000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

12 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th10 29, 2019, 05:27 PM Re: Tìm căn cứ địa by hayquen06

Ti Lộ (29000

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

10 Bài viết
8 Chủ đề

Last post: Th05 14, 2022, 11:39 AM Update May 14, 2022 - IC... by hieujack89

Nam Trung (30000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

28 Bài viết
27 Chủ đề

Last post: Th11 27, 2021, 12:26 AM Nam Man Tái Khởi by HiepTruong

Tây Ninh (31000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:36 AM Bản đồ - ID map warp Tây... by Conquest312

Yến Nhiên (32000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:37 AM Bản đồ - ID map warp Yến... by Conquest312

7 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:54 PM Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa ... by HiepTruong

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:07 PM ID Map- Warp Dị Giới (34... by Huỳnh Anh

Bồng Lai Tiên Đảo (55000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:33 PM Thiên Ý (P-TSOnline v11.... by HiepTruong

Cao Cự Lệ (56000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 10:55 PM Lễ Tế Thần Nước Cao Ly by BeBanhBeo

Oa Quốc (57000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 11:32 AM ID Map- Warp Kinh Ngụy Q... by Huỳnh Anh

Tiên Giới (59000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

22 Bài viết
21 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 05:59 AM Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc... by P-TS Online

Địa Phủ (60000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

22 Bài viết
21 Chủ đề

Last post: Th05 14, 2022, 12:22 PM Update May 14, 2022 - IC... by hieujack89

Lĩnh Nam (61000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

18 Bài viết
18 Chủ đề

Last post: Th05 03, 2022, 12:26 PM Update May 3, 2022 - ICQ... by hieujack89

Khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

6 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:11 PM Bản đồ ID Map- Warp Phật... by Huỳnh Anh

Hình ảnh P-TS Online

Ảnh lưu trữ

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

14 Bài viết
8 Chủ đề

Last post: Th06 23, 2021, 03:17 PM [Horse Collection] Bộ Sư... by HiepTruong

Ảnh đẹp trong game

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

0 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 06, 2020, 10:31 AM [Event] Vô địch giải thi... by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Thảo luận chung

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

6 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th05 01, 2022, 12:39 PM Update May 1, 2022 - ICQ... by hieujack89

Cộng đồng P-TS Online

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th03 07, 2019, 11:40 PM Họp mặt anh em tại Sài G... by hoaimong

Tiệm trà

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Tiền trang

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

3 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th11 30, 2021, 02:41 PM Re: TS có còn duy trì ko by Hitokin01

Các công cụ hỗ trợ

2 Bài viết
4 Chủ đề

Last post: Th04 09, 2022, 12:26 PM Update April 9, 2022 - I... by icq678924920

0 Bài viết
0 Chủ đề

0 Bài viết
0 Chủ đề

4 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th12 01, 2021, 07:56 PM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DO DO ... by Hitokin01

3 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th01 19, 2022, 12:29 PM Update January 19 - ICQ ... by icq678924920

Lưu trữ

Thùng rác

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

1,107 Bài viết
572 Chủ đề

Last post: Th04 26, 2022, 06:31 AM Trảm Bạch Xà, Lưu Bang K... by P-TS Online

1,092 Posts in 1,009 Topics by 392 Members - Thành viên mới nhất: P-TS Online
Bài mới: "Update May 24, 2022 - IC..." (Hôm nay lúc 05:37 PM)
Những bài viết gần đây nhất !

Thành viên

Đang duyệt: 25 Khách, 0 Thành viên (3 Máy tìm kiếm)  - Thời điểm cùng đăng nhập - Hôm nay: 96 -  Từ trước: 342 (Th03 13, 2020, 05:47 AM)
Đang truy cập diễn đàn trong 15 phút qua: Yandex (2), Google