P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Kinh Châu Nam (23000) => Tác giả chủ đề:: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:42 PM

Tiêu đề: Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương
Gửi bởi: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:42 PM
Tên nhiệm vụ: Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nương
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Kinh Nam, Thành Lung Linh.
Vật phẩm có được: Tùy theo trường hợp có được: Lưỡi tây thi 30 cái, thuốc nhuộm tóc.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam Thôn Lung Linh đối thoại với Mã Cô Nương, đồng ý giúp đỡ.
Giúp tìm Thanh Thủy Trà (trong nhà Đại Đầu), Nấm Dã Hương (trong nhà Đại Đầu), Bản Chu (trong nhà Đại Đầu) mỗi thứ một cái.
Giao cho Mã Cô Nương thì hoàn thành nhiệm vụ.