Truyền thuyết về Thủy Liêm Động (P-TSOnline v11.0)

Tác giả Huỳnh Anh, Th.10 11, 2019, 10:27 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Tên nhiệm vụ: Truyền thuyết về Thủy Liêm Động
Điều kiện nhiệm vụ: Tái sinh 120
Vật phẩm nhận được: Ngọc Thông quan Thủy Liêm. Đến được Tân Kinh Nam
Nhiệm vụ tiếp theo: Hoa Quả Sơn được mùa
Địa điểm: Tân Kinh Nam


Quá trình nhiệm vụ:
- Đến thành Trương An (Trung Nguyên) nói chuyện với Đoán Mệnh Tiên.
- Đến Thôn Đào Hoa Nguyên (Kinh Nam) nói chuyện với Hầu Đại Ma đồng ý giúp đỡ tìm Kỳ Linh Quả (nhặt trên Tiên Giới- Linh Hư Sơn)
- Giao Kỳ Linh Quả cho Hầu Đại Ma
- Đến Đào hoa nguyên tìm gặp Cổ Tiều Phu đồng ý giúp đỡ tìm Bột Hoạt Lực.
- Giao Bột Hoạt Lực cho Cổ Tiều Phu nhận được Bức thư rách nát
- Quay trở lại tìm Hầu Đại Ma nói chuyện nhận được giấy sách rách
- Đến sườn núi Thuấn Hoàng đến tọa độ 1879:790 gặp Đoán Mệnh Tiên xuất hiện
- Trao Bức thư rách nát và giấy sách rách
Nhận được Ngọc thông quan Thủy Liêm (không thể giao dịch)
Tác dụng: Ngọc đi vào Thủy Liêm động



hayquen06

Bột hoạt lực - Người bán hoa quả - trác quận