Hồi ức lại nấu rượu

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:41 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:41 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 04:59 chiều by Conquest312
Tên Q: Hồi ức lại nấu rượu
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Bạch Môn bắt Lữ Bố
Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: lông Phi Yến (phong + 3), phiến vũ (trí + 17, nhanh nhẹn + 1, lv. 75).
Quá Trình nv:
1.Đến Quảng Trường Lạc Dương đối thoại với Chu Linh.
2.Theo hướng Lôi Đài Tỉ Võ vào Hoa Viên Lạc Dương, đối thoại với Tào Tháo, chọn việc nấu rượu luận anh hùng tôi cũng biết đôi chút.
3.Theo thứ tự trả lời câu hỏi: Chảo Hoàng Phi Điện, kế Đạo Quang Dưỡng, Viên Thuật, Lạc Tấn, Xa Vị.