Hỗn độn loạn thế

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:29 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:29 chiều Last Edit: Th.01 14, 2019, 05:02 chiều by Conquest312
Tên nhiệm vụ: Hỗn độn loạn thế
Điều kiện nhiệm vụ :chuyển sanh LV25
Địa điểm : lạc dương thành
Vật phẩm thu được: kinh nghiệm nhiều (0.1), [cùng thuộc tính ]chuyển sanh LV85 linh tính thương (công +25, phòng -3)
Quá trình nhiệm vụ:
1.Tới Lạc Dương Thành môn nói chuyện với Thân Vệ đội trưởng (trái), đồng ý giúp đỡ .
2.Tìm hồng mộc bổng (lạc dương đại lộ - thương nhân tạp hóa ) trở về nói chuyện với Thân Vệ Trưởng , vào chiến đấu với Kiển Tông , Ác Gia Phó 9 người (tăng viện : ác gia phó ?người ) .
3.Thắng lợi đến chỗ Hoàng Lăng sơn động tầng 2, chỗ cuối động vào chiến đấu cùng Hỗn Độn (thủy ), Liệt Hỏa Hùng 5 người, Bức Dực Xà 4 người(tăng viện : liệt hỏa hùng ?người, bức dực xà ? người) .
4.Thắng lợi trở về Lạc Dương đại lộ cùng Hứa Thiệu nói chuyện , là hoàn thành nhiệm vụ.