Yêu loạn Lạc Dương

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 05:27 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 05:27 chiều Last Edit: Th.01 10, 2019, 12:51 chiều by Conquest312
Tên Q: Yêu loạn Lạc Dương
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Âm mưu giết Tào Tháo
Địa điểm: Lạc Dương, Quan Trung
Vật phẩm nhận được: Vật phẩm: Mạnh y (trí+ 22 công+1 tt+2)
Nhiệm vụ tiếp theo: Thất bộ thi
Nội Dung Nhiệm Vụ:
1.Đến phú hộ Lạc Dương(cạnh hiệu thuốc) đối thoại Tào Tháo đồng ý giúp đỡ
2.Đến quảng trường Lạc Dương đối thoại Tô Việt quay trở lại phú hộ lạc dương đối thoại tào tháo đồng ý đến Dược Long Trạch
3.Đến Dược Long Trạch( dưới núi hoàng nguyễn) tiến vào bên trong lập tức đối thoại Tào Tháo.
4.Trở về phú hộ Lạc Dương đối thoại Tào Tháo vào chiến đấu với Lão Thụ Tiên( Hp 15k đặc kỹ: long trời , tam nhân cây tinh, linh kính)
5.Chiến đấu thắng lợi đến đại lao Lạc Dương( quảng trường Lạc Dương đy xuống dưới bên tay trái) đối thoại Hoa Đà đồng ý tìm Thanh Tương Thư(rừng An Lạc-Dương Châu)
6.Thu thập đủ mang về giao cho Hoa Đà đối thoại đồng ý đến hoàng cung Lạc Dương
Đến hoàng cung Lạc Dương(nơi có ngự lâm quân đứng canh) tiến tới 251:357 xảy ra đối thoại lập tức chiến đấu với Lão Thụ Tiên,Đổng Quý Phi,Đồng Thừa,Phục Hoàng Hậu,Phục Hoàn( tất cả đều là NPC linh hồn)
7.Chiến đấu thắng lợi về phú hộ Lạc Dương đối thoại Tào Tháo thì hòan thành nhiệm vụ
:-\