P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Lương Châu (24000) => Tác giả chủ đề:: hayquen06 vào Th04 01, 2020, 06:19 PM

Tiêu đề: Mã phu độc ác
Gửi bởi: hayquen06 vào Th04 01, 2020, 06:19 PM
Tên Q: Mã phu độc ác
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành Q Người Bạch Diện thư sinh (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,324.0.html)
Địa Điểm:Lương Châu, Thành Đôn Hoàng
Vật phẩm nhận: Exp
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường lớn Đôn Hoàng đối thoại với Mã phu đồng ý tìm: 8 tơ lụa trân di ( Hoang Mạc Doanh - Sa mạc Ngọc Môn ), 1 tuấn mã, 3 bình gốm trân truyền ( Biên Quân Quan - Sa mạc Ngọc Môn )
2. Tìm đủ đưa cho Mã phu tiến hành chiến đấu, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ