P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Ích Châu (25000) => Tác giả chủ đề:: revolutjon vào Th.06 30, 2019, 09:02 sáng

Tiêu đề: Đại Phá Núi Thiên Đãng
Gửi bởi: revolutjon vào Th.06 30, 2019, 09:02 sáng
Tên Q : Đại phá núi Thiên Đãng
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Trung trí thủ Hà Manh Quan
Địa điểm: Núi Thiên Đãng, Ích Châu
Vật phẩm nhận được: tùy trường hợp nhận được điểm kinh nghiệm 0,5%, Thục tướng cường cung( công +35, mẫn +4,Lv25 , bội mẫn 10% ) đại phúc thần x1 , Phúc thần x5.

  Đến Chân núi Thiên Đãng đối thoại Hoàng Trung đồng ý kiếm 10 bó củi ( đánh  Mãnh Tướng ở map rừng Hà Manh ) , đến bên ngoài doanh trại Ngụy Quân nhặt lửa lưu huỳnh ( trên đỉnh núi Thiên Đãng).
Thu thập xong đến núi Thiên Đãng, đi sát bên phải góc 4h đối thoại Nghiêm Nhan.
Quay lại chân núi Thiên Đãng đối thoại , Hoàng Trung gia nhập đội ngũ.
Di chuyển lên phía trên đỉnh núi Thiên Đãng , gặp và chiến đấu Hàn Hạo
Trên đỉnh núi Thiên Đãng , di chuyển lên góc trên bên trái đối thoại Hạ Hầu Đức vào chiến đấu với Hạ Hầu Thượng, Trương Hợp , tinh binh Nam Trịnh x8 , tiếp viện x8.
Quay lại Quan Phủ Thành Đô đối thoại Pháp Chính hoàn thành nhiệm vụ.