P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Ích Châu (25000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th.01 09, 2019, 07:26 chiều

Tiêu đề: Vụ án ly kì
Gửi bởi: Conquest312 vào Th.01 09, 2019, 07:26 chiều
Tên Q: Vụ án ly kì (Mệnh án kỳ ảo)
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm của thám tử
Địa điểm: Ích Châu, Thành Đô Thành.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: tuấn mã 1 con, đề hồ đan 10 viên.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Ích Châu Thành Đô Thành tại khách sạn đối thoại với Tiểu Cẩu Tử.
Đến Thành Bạch Đế đối thoại với Cung Vệ Đội, được búp bê người rơm 1 người.
Đến quán trà Thành Đô Thành, biến thành người rơm đi đến vị trí (1200 : 355) vào chiến đấu với Phiêu Quang Chảm 5 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.