P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Quan Trung (14000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:29 PM

Tiêu đề: Hàn Toại Phản bội
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:29 PM
Tên nv: Hàn Toại Phản bội
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lấy sức dọa kẻ suy đần (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,692.msg694.html#msg694)
Địa Điểm: Tân Phong quân trướng, Quan Trung.
Vật phẩm: Đao lv 80 thuộc tính +2.
Quá trình nv:
1. Đến Tân Phong quân trướng đối thoại với Mã Siêu.
2. Đối thoại với A Quý ở bên ngoài, quay vào quân trướng đối thoại tiếp với Mã Siêu.
3. Đến Đồng Quan, qua cửa lần 1, xuất hiện Mã Siêu, Hàn Toại. Đối thoại với Mã Siêu.
4. Đến thổ thành Bắc địa xảy ra đối thoại
5. Trở về Tân Phong quân trướng, đối thoại với Mã Siêu.
6. Đến Phú hộ Trường An, chiến đấu với Hàn Toại.
7. Tới Trường An thành môn, xuất hiện đối thoại. Vào chiến đấu 2 trận liên tiếp với quân Tào tháo. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.