P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => U Châu (12000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 01:20 PM

Tiêu đề: Cứu mẹ Triệu Vân
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 01:20 PM
Tên nhiệm vụ: Cứu mẹ Triệu Vân
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kết giao Triệu Vân (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,574.msg576.html#msg576).
Địa điểm: thôn Thường Sơn - U Châu (Ký Châu(
Vật phẩm nhận được: Ngọc Dũng Huân (HP + 20, LV 3).
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến tầng 3 mộ huyệt Triều Ca - rừng Triều Ca, đối thoại với Triệu V.Khương, vào chiến đấu với Triệu V.Khương, Triệu võ sĩ ma x5.
- Chiến đấu thắng lợi, xảy ra đối thoại, vào chiến đấu với Trương Bảo, Trình Viễn Chí, Đặng Mậu, Trương Mạn Thành, Triệu V.Khương.
- Chiến đấu thắng lợi, trở về, đối thoại với Triệu Vân thì hoàn thành nhiệm vụ.


(http://www.mediafire.com/convkey/0142/m1dn5msd2qqmumwzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/1014/nzz30hk710oczn4zg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/3fe7/4szyx7i4a4gqz0xzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/87a3/tckm9cy751kjnnizg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/84a8/2f5li243fr5xaomzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/7e55/k5w4sgg8pfknsezzg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/b2d9/p1vypjm3ebm7qtizg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/0ab5/h6znxi3ahs3ou2ezg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/2d6c/vpes2u0c94nobw7zg.jpg)
(http://www.mediafire.com/convkey/9ed1/7d3i2cc0f5ewmofzg.jpg)