P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tắc Ngoại (27000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th.01 08, 2019, 11:40 chiều

Tiêu đề: Thực Phẩm ngon ngoài ải
Gửi bởi: Conquest312 vào Th.01 08, 2019, 11:40 chiều
Tên nv :Thực Phẩm ngon ngoài ải
ĐKNV :25
Địa điểm :Bộ lạc Đông Tiên Ti - Mông cổ
Vật phẩm nhận được: exp nhiều +4 pt hoặc 1 ĐPT (random )
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Bộ lạc Đông Tiên Ti đối thoại sĩ binh bên phải đồng ý giúp đỡ kiếm trà sữa dê ( Lang xỉ binh_hỏa 131 )
2. Mang 10 trà sữa dê cho sĩ binh hoàn thành nhiệm vụ.