P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Lương Châu (24000) => Tác giả chủ đề:: P-TS Online vào Th.04 26, 2022, 05:33 sáng

Tiêu đề: Khương Duy Hàng Thục (P-TSOnline v11.0)
Gửi bởi: P-TS Online vào Th.04 26, 2022, 05:33 sáng
Tên Q: Khương Duy Hàng Thục
Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 168
Địa điểm: Quan Phủ Thiên Thủy, Lương Châu
Vật phẩm nhận được: Khương Duy Lv.1
Video Hướng Dẫn: Link Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=MTKozGfNsuk)