Bản đồ và các ID map để warp tại map Cao Cư Lệ

Tác giả BeBanhBeo, Th.01 07, 2019, 10:48 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

BeBanhBeo

Khuyến cáo: Mọi dự liệu do diễn đàn P-TS online cung cấp chỉ phù hợp cho game P-TS online không phù hợp cho các TS online khác. Mọi tác quyền hình ảnh đều phục vụ cho PTS online vui lòng không ăn cắp chỉnh sửaSƠN ĐỘNG THẦN HÀNTRƯỜNG BẠCH SƠN ĐỘNGTrích dẫn55000 Bột hải
55001 Bồng Lai Tiên Đảo
55002 Nhà NamTinh Quân
55003 Nhà Bắc Tinh Quân
56000 Cao Cự Lệ
56001 Thôn Quế Lâu
56101 Nhà tranh ( N.Bác Cố )
56102 Nhà tranh ( N.Bạch Kỳ )
56103 Nhà tranh ( N.Y Di Mô )
56104 Nhà tranh
56501 Sơn động Trường Bạch 1
56502 Sơn động Trường Bạch 2
56503 Sơn động Trường Bạch 3
56504 Sơn động Trường Bạch 4
56505 Sơn động Trường Bạch 5
56506 Sơn động Trường Bạch 6
56507 Sơn động Trường Bạch 7
56508 Sơn động Trường Bạch 8
56509 Sơn động Trường Bạch 9
56510 Sơn động Trường Bạch 10
56511 Sơn động Trường Bạch 11
56512 Sơn động Trường Bạch 12
56513 Sơn động Trường Bạch 13
56514 Sơn động Trường Bạch 14
56515 Sơn động Trường Bạch 15
56516 Sơn động Trường Bạch 16
56517 Sơn động Trường Bạch 17 ( Bàng Cổ Cự Thú )
56521 Sơn động Thần Hàn 1
56522 Sơn động Thần Hàn 2
56523 Sơn động Thần Hàn 3
56524 Sơn động Thần Hàn 4
56525 Sơn động Thần Hàn 5
56526 Sơn động Thần Hàn 6
56527 Sơn động Thần Hàn 7
56528 Sơn động Thần Hàn 8 ( Bàng Cổ Cự thú )
56529 Sơn động Thần Hàn 9
56530 Sơn động Thần Hàn 10
56531 Sơn động Thần Hàn 11
56532 Sơn động Thần Hàn 12
56533 Sơn động Thần Hàn 13
56541 Mỏ khoáng Cái Mã 1
56542 Mỏ khoáng Cái Mã 2
56543 Mỏ khoáng Cái Mã 3
56544 Mỏ khoáng Cái Mã 4
56545 Mỏ khoáng Cái Mã 5
56546 Mỏ khoáng Cái Mã 6
56547 Mỏ khoáng Cái Mã 7
56801 Rừng Mã Hàn 1
56802 Rừng Mã Hàn 2
56811 Rừng Mang Phương 1
56812 Rừng Mang Phương 2
56821 Tuyết địa Cái Mã