P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Duyện Châu (13000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:39 PM

Tiêu đề: Giúp Dương Bưu
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:39 PM
Tên Q: Giúp Dương Bưu
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
Vật phẩm có được: Đãng Tà Hộ Thủ (trí + 6, lv. 15).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến con đường lớn Lạc Dương tại ngôi nhà nhỏ tìm Dương Biêu đối thoại, đồng ý cho ông ta gỗ tùng đen 5 cái, gỗ ngô đồng 5 cái, gỗ thô lê 5 cái.
2.Giao xong thì hoàn thành nhiệm vụ.