P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Duyện Châu (13000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:30 PM

Tiêu đề: Đồ đo động đất thần kỳ
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:30 PM
Tên Q: Đồ đo động đất thần kỳ
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Tư Đệ, Thành Lạc Dương.
Vật phẩm có được: tùy theo trường hợp có được: địa linh châu, dưa thơm Tây Hoặc 50 trái, bưởi Nam Quốc.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Quảng Trường Lạc Dương đối thoại với A Hổ, đồng ý giúp đỡ, giúp tìm bột đồng tạp (quán trà), thô thiết viên (nhà trọ), hỗn thiên thuyết mỗi thứ một cái.
2.Giao cho A Hổ đồng ý giúp đỡ.
3.Đến Rừng Phạm Nam đối thoại với Quan Sai Đại Nhân, đồng ý giúp đỡ, giúp tìm cải xanh ướp (dưới đất ở Tiền Trang), bánh bao lớn (Nhà Trọ), Hà Diệp Lộ (Thành Môn Khẩu) mỗi thứ một cái.
4.Đến đối thoại với Quan Sai Đại Nhân thì hoàn thành nhiệm vụ.
Tiêu đề: Re: Đồ đo động đất thần kỳ
Gửi bởi: hayquen06 vào Th03 30, 2020, 09:36 PM
Hỗn Thiên Quyết làm Q cưỡng bức tòng quân