P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Kinh Châu Nam (23000) => Tác giả chủ đề:: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:38 PM

Tiêu đề: Lên Núi Tiên Núi Thuấn
Gửi bởi: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:38 PM
Tên nhiệm vụ: Lên Núi Tiên Núi Thuấn
Điều kiện nhiệm vụ: Lv. 25.
Địa điểm: Kinh Nam, Mạo Hoàng Sơn.
Vật phẩm có được: Lên được Tiên Giới
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam Mậu Hoàng Sơn Tùng Mộc đối thoại với Tiên Nhân.
Giúp tìm địa thủy hỏa phong 4 loại linh châu đưa cho ông ta, ông ta sẽ đưa bạn lên Tiên Giới.