P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tây Ninh (31000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 07, 2019, 03:26 PM

Tiêu đề: Lời Nói Dối Của Lái Buôn
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 07, 2019, 03:26 PM
Tên Q: Lời Nói Dối Của Lái Buôn
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Đại Nhân Tầm Dược (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,28.0.html)
Địa điểm: Thôn Cố Nguyên - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều ( 1%), đại phuc thần x3
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã Cô Nương đồng ý giúp đỡ.
- Đến Tháp Chấn Hà đối thoại và chiến đấu với Dân Buôn Bán. Thắng lợi nhận được 20 cái thuốc đại hoạt lạc.
- Trở về Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã Cô Nương, đưa cho cô ta 20 cái thuốc đại hoạt lạc và đồng ý giúp đỡ.
- Đến đỉnh núi Tu My tại tọa độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm (hình như cái này là không có).
- Trở về đối thoại với Mã Cô Nương, đồng ý giúp đỡ. Tiếp tục lên đỉnh núi Tu My tại toạ độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm (hình như cũng không có luôn).
- Trở về đối thoại với Mã Cô Nương hoàn thành nhiệm vụ.