P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tây Ninh (31000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 07, 2019, 03:30 PM

Tiêu đề: Tượng Phật Bị Thiệt Hại
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 07, 2019, 03:30 PM
Tên Q: Tượng Phật Bị Thiệt Hại
ĐKNV: Lvl25
Địa điểm : Thôn Hàng Cẩm - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được : Điểm kinh nghiệm 0,5%
Quá trình nhiệm vụ:
1. Đến thôn Hàng Cẩm nói chuyện với ông thợ lão đồng ý giúp đỡ.
2. Đến thôn Cố Nguyên nc với Lão Tiên, chiến đâu với Lão Tiên và Gia Đinh Ác x9.
3. Trở lại thôn Hàng Cẩm nc với Ông Thợ Lão, đồng ý tìm 5 Lạc Thiết Viên (mỏ khoáng Định Biên).
4. Tìm xong đưa cho ông lão, hoàn thành nhiệm vụ.