P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tây Ninh (31000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 07, 2019, 03:26 PM

Tiêu đề: Đại Nhân Tầm Dược
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 07, 2019, 03:26 PM
Tên Q: Đại Nhân Tầm Dược
ĐKNV: Lvl 25
Địa điểm: Tháp Chấn Hà - Tây Ninh
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều ( 0.5 %)
Nhiệm vụ tiếp theo: Lời Nói Dối Của Lái Buôn (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,27.0.html)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Tháp Chấn Hà đối thoại với dân buôn bán đồng ý tìm 20 cái thuốc đại hoạt lạc (Yên Nhiên tiểu binh hoặc Hổ Bàn Binh - tầng 2 trại Y Linh - Kinh Bắc).
- Tìm xong đưa cho dân buôn bán hoàn thành nhiệm vụ.