P-TS Online Community

Hình ảnh P-TS Online => Ảnh lưu trữ => Tác giả chủ đề:: HiepTruong vào Th06 23, 2021, 03:17 PM

Tiêu đề: [Horse Collection] Bộ Sưu Tập Ngựa của P-TS Online
Gửi bởi: HiepTruong vào Th06 23, 2021, 03:17 PM
1. Ngựa Quay Thôn Thực
Bạch Thiết Kị - Lv. 145
(https://i.imgur.com/dX90iKm.png)
Bửu Mã Thiết Kị - Lv. 145
(https://i.imgur.com/0RHGvZ8.png)
Hắc Thiết Kị - Lv. 145
(https://i.imgur.com/jv5Y3w0.png)
Tử Lan Thiết Kị - Lv. 145
(https://i.imgur.com/EH1qslD.png)

2. Ngựa Mua Từ Shop Point
Tần Lang Thiết Kị - Lv. 155
(https://i.imgur.com/pygABfN.png)
Văn Cát Thiết Kị - Lv. 155
(https://i.imgur.com/XfeTfkW.png)

3. Ngựa Tặng Sự Kiện Đặc Biệt
Hắc Côn Lôn - Lv. 145
(https://i.imgur.com/pjdqr9c.png)
Thiên Khải Thiết Kỵ - Lv. 160
(https://i.imgur.com/igOSnqW.png)
Xích Thố Thiết Kỵ - Lv. 160
(https://i.imgur.com/dP4qYv4.png)
Hạn Huyết Thiết Kỵ - Lv. 160
(https://i.imgur.com/TN0FrOm.png)
Tuyệt Ảnh Thiết Kỵ - Lv. 160
(https://i.imgur.com/jLJyzup.png)
4. Ngựa Kiếm Được Thông Qua Event HLQ
Côn Lôn Thần Câu (Địa) - Lv. 130
(https://i.imgur.com/3ju1xjC.png)
Côn Lôn Thần Câu (Hỏa) - Lv. 130
(https://i.imgur.com/JDKRIid.png)
Côn Lôn Thần Câu (Phong) - Lv. 130
(https://i.imgur.com/1MY6A6c.png)
Côn Lôn Thần Câu (Thủy) - Lv. 130
(https://i.imgur.com/aexulg2.png)
Thiết Kỵ Côn Lôn (Địa) - Lv.145
(https://i.imgur.com/pmNth4Q.png)
Thiết Kỵ Côn Lôn (Hỏa) - Lv.145
(https://i.imgur.com/wwAbAuR.png)
Thiết Kỵ Côn Lôn (Phong) - Lv.145
(https://i.imgur.com/DxtR33x.png)
Thiết Kỵ Côn Lôn (Thủy) - Lv.145
(https://i.imgur.com/v6oEiTM.png)