P-TS Online Community

Thế giới P-TS Online => Thông tin, giới thiệu P-TS Online => Tác giả chủ đề:: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:34 AM

Tiêu đề: Tổng Hợp Phần Thưởng Các Events của P-TSOnline (6/2021)
Gửi bởi: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:34 AM
Phần Thưởng Full 9 tầng của Chinh Phục Cửu Thiên (9T)

(https://i.imgur.com/Gz1s6R2.png)
Tiêu đề: Re: Tổng Hợp Phần Thưởng Các Events của P-TSOnline (6/2021)
Gửi bởi: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:38 AM
Phần Thưởng Tầng 35-50 của Lôi Đài 50NPC

(https://i.imgur.com/ocjN0vy.png)
Tiêu đề: Re: Tổng Hợp Phần Thưởng Các Events của P-TSOnline (6/2021)
Gửi bởi: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:42 AM
Phần Thưởng Tầng 19-33 của Giải Cứu Nhị Kiều (2k)

(https://i.imgur.com/I0xugPU.png)