P-TS Online Community

Thế giới P-TS Online => Thông tin, giới thiệu P-TS Online => Tác giả chủ đề:: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:34 AM

Tiêu đề: Tổng Hợp Phần Thưởng Các Events của P-TSOnline (Server Thu Phí) (10/2022)
Gửi bởi: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:34 AM
Phần Thưởng Full 9 tầng của Chinh Phục Cửu Thiên (9T)

(http://i.imgur.com/WbLb0PN.png) (https://imgur.com/WbLb0PN)
Tiêu đề: Re: Tổng Hợp Phần Thưởng Các Events của P-TSOnline (6/2021)
Gửi bởi: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:38 AM
Phần Thưởng Tầng 35-50 của Lôi Đài 50NPC

(http://i.imgur.com/RYT3THT.png) (https://imgur.com/RYT3THT)
Tiêu đề: Re: Tổng Hợp Phần Thưởng Các Events của P-TSOnline (6/2021)
Gửi bởi: HiepTruong vào Th05 28, 2021, 01:42 AM
Phần Thưởng Tầng 19-33 của Giải Cứu Nhị Kiều (2k)

(http://i.imgur.com/AH0xwfw.png) (https://imgur.com/AH0xwfw)