P-TS Online Community

Thế giới P-TS Online => Thông tin, giới thiệu P-TS Online => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th04 01, 2019, 05:37 PM

Tiêu đề: Phần Thưởng event: Giải cứu Nhị Kiều Giang Đông
Gửi bởi: Conquest312 vào Th04 01, 2019, 05:37 PM
Đây là phần thưởng của event: Giải cứu Nghị Kiều Giang Đông, giá trị tương đương với bản gốc, có 1 vài map được fix cho phù hợp với server P-TS Online hiện tại. Nay up để các bạn tham khảo nhé!


(https://i.imgur.com/jFnwtJw.png?1)
(https://i.imgur.com/dedYXRK.png)
(https://i.imgur.com/IhRHv1S.png)
(https://i.imgur.com/v5Cx8hC.png)
(https://i.imgur.com/WPvi1Pw.png)
(https://i.imgur.com/f11NbUt.png)
(https://i.imgur.com/wXVkgn3.png)
(https://i.imgur.com/nl8FW1p.png)