Em có ý anh vô tình

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:39 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 08, 2019, 11:39 chiều Last Edit: Th.01 12, 2019, 05:09 chiều by Conquest312
Tên Q: Em có ý anh vô tình
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Bản đồ hàng hải Dị Châu, Trưởng tử của Ban Du, Danh sĩ Hám Trạch
Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
Vật phẩm có được: kim thôi chuyên (SP lớn nhất + 40, lv. 15), văn chương li miêu (trí + 1, lv. 20), văn chương mèo mi (công + 1, lv. 20).
Nhiệm vụ tiếp theo: Ẩn sĩ xa rời tục thế
Nội dung nhiệm vụ:
Tại Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, hứa giúp tìm anh của anh ta là Tâu Mã Hầu.
Đến Hải Động Ngụy Quốc, trong động ta gặp người bắt nghêu, đối thoại với ông ta, ông ta kêu bạn đi lấy Nam Phương Tinh Tương Đồ, Nhị Châu Hàng Hải Đồ.
Giao cho ông ta xong, biết được Tâu Mã Hầu bị Di Di bắt đến Anh Đảo Hỏa Sơn.
Đến Anh Đảo Hỏa Sơn, đi đến tận cùng, vào căn nhà nhỏ đối thoại với Phu Dư Man, vào chiến đấu.
Vào ngôi nhà nhỏ đối thoại và đưa cho Tâu Mã Hầu chìa khóa làm bằng xương thú, lúc này Di Di xuất hiện, chọn chiến đấu vào chiến đấu với quỉ bí vàng, Di Di. Thắng lợi Tâu Mã Hầu gia nhập đội ngũ.
Trở về Tà Mã Đài tìm Di Mã Thăng thì hoàn thành nhiệm vụ.

Ghi chú: trên người phải có Nam Phương Tinh Tương Đồ, Nhị Châu Hàng Hải Đồ, chìa khóa làm bằng xương thú.