P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Kinh Châu Nam (23000) => Tác giả chủ đề:: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:38 PM

Tiêu đề: Tế Trung Thần
Gửi bởi: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:38 PM
Tên nhiệm vụ: Tế Trung Thần
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Kinh Nam, Thành Lung Linh.
Vật phẩm có được: Thịt giò heo 30 cái, bánh nếp, thuốc nhuộm tóc.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam con đường lớn Lung Linh đối thoại với Trương Thôn Trưởng, đồng ý giúp đỡ.
Giúp tìm Giao Thảo (chân núi Mạo Hoàng), Bản Chu (trong nhà Đại Đầu), Rượu Hồng Hạc (khách sạn) mỗi thứ một cái đưa cho ông ta.
Giao xong thì hoàn thành nhiệm vụ.