Lâm Giang thủy chiến

Tác giả Conquest312, Th.01 09, 2019, 07:40 sáng

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th.01 09, 2019, 07:40 sáng Last Edit: Th.01 09, 2019, 09:14 chiều by Conquest312
Tên Q: Lâm Giang thủy chiến
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25.
Địa điểm: Thọ Xuân - Từ Châu.
Vật phẩm có được: Chu Du Mê.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quan phủ Thọ Xuân đối thoại với Chu Thượng.
Đến quan phủ Hội Mao đối thoại với Tôn Sách, Chu Du gia nhập đội ngũ.
Giai đoạn này Chu Du phải xuất chiến
Đến rừng Lâm Hoài (xem bản đồ Từ Châu) đối thoại. Vào trong đối thoại và chiến đấu tiếp với Tư Trọng Ứng. Thắng lợi Chu Du rời bỏ đội ngũ.
Đối thoại tiếp với Chu Du dồng ý giúp đở.
Đến Sào Hồ (Hồng Trạch Hồ - xem bản đồ Từ Châu) đối thoại và chiến đấu với Tào Chiến Viên Thiệu. Vào trong đối thoại và chiến đâu tiếp với Tàu Chiến Trần Lan.
Vào trong đối thoại và chiến đâu tiếp với Tàu Chiến Trương Huân.
Thắng lợi đối thoại với Tôn Sách (tọa độ 302:555), đối thoại tiếp với Chu Du hoàn thành nhiệm vụ.