Báu Vật Nam Việt

Tác giả A Vi Võ, Th.01 07, 2019, 06:18 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 6 Khách đang xem chủ đề.

A Vi Võ

Th.01 07, 2019, 06:18 chiều Last Edit: Th.01 11, 2019, 06:24 chiều by A Vi Võ
Tên nhiệm vụ: Báu vật Nam Việt
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Giao Châu, Phan Ngẫu Thành.
Vật phẩm có được: Tiên Nữ Đồ (trung thành +3).
Nhiệm vụ tiếp theo: Bảo Vật Cổ Quốc
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Giao Châu Phan Ngẫu Thành đối thoại với Nữ Tặc, đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Trung Túc Vũ đối thoại với Lão Cư Lưu, giúp tìm Bích Tầm Phấn (T. Túc Doanh), Trà Nhuận Vị (Lính Nam binh) mỗi thứ 5 cái.
Giao cho Lão Cư Lưu được Ngõa Đáng Có Gai.
Trở về đối thoại với Nữ Tặc thì hoàn thành nhiệm vụ.