P-TS Online Community

Thế giới P-TS Online => Hướng dẫn, hỏi đáp => Tác giả chủ đề:: [L]ongTriệu vào Th.10 02, 2019, 12:43 sáng

Tiêu đề: Nơi treo Hứa Chử - Quách Gia - Tào Nhân - Hạ Hầu Đôn - Hạ Hầu Uyên
Gửi bởi: [L]ongTriệu vào Th.10 02, 2019, 12:43 sáng
1
(https://i.imgur.com/6vE1pd9.png)
2
(https://i.imgur.com/XYeNubv.png)
Tiêu đề: Re: Nơi treo Hứa Chử - Quách Gia - Tào Nhân - Hạ Hầu Đôn - Hạ Hầu Uyên
Gửi bởi: tuanthanh vào Th.10 02, 2019, 02:13 chiều
Cho mình hỏi đứng đúng tọa độ này là ra 100% hay sao vậy bạn.
Tiêu đề: Re: Nơi treo Hứa Chử - Quách Gia - Tào Nhân - Hạ Hầu Đôn - Hạ Hầu Uyên
Gửi bởi: [L]ongTriệu vào Th.10 04, 2019, 12:12 sáng
Trích dẫn của: tuanthanh vào Th.10 02, 2019, 02:13 chiềuCho mình hỏi đứng đúng tọa độ này là ra 100% hay sao vậy bạn.


hình như xác suất chỉ là 70% thôi