Item bội mẫn và tỉ lệ bội mẫn

Tác giả Conquest312, Th.01 07, 2019, 12:44 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

ID item   Tên item      Tỉ lệ (%)
10539   Sư giảo kiếm      12
10541   Khaithiênpháptrượng      12
11066   Bạch Xà Nô      10
11563   Ðào mộc kiếm      8
14063   D.thươngTrảmLongNha      5
14064   D.thươngChânLongNha      9
15058   Bắc đô thải bổng      6
16717   ThụcTướng Cường Cung      10
18218   Kiền tâm phất trần      7
18219   Cùng kỳ bạch vũ      10
19260   Bắc đô úy bào      6
19783   Kiền tâm bố bào      8
20069   Ngân trụ.Minh ngục      12
20074   Bắc đô đầu quan      3
23028   Ngọc Bội Mẫn      16
23176   Nhân Vương      25
23194   Nhẫn thất giới      10
23195   Phu thê đ.tâm      10
23217   Tây bá ấn      28
23282   Cửu phụng chi nhãn      9
23288   Chúcphúc đêm tháng 7      5
23306   Lôngvũ Phi Thiên Ngũ      6
23312   Long thần thanh lân      15