Làm sáng tỏ hiểu lầm

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:37 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên nhiệm vụ: Làm sáng tỏ hiểu lầm
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ Em có ý anh vô tình.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Tà Mã Đài.
Vật phẩm có được: Tuyên Thảo Hợp Phục (nhanh nhẹn + 16, trí + 2, lv. 65), Tử Đằng Hòa Phục (nhanh nhẹn + 17, trí + 3, lv. 70).
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, đồng ý giúp đỡ.
Đến Anh Đảo Hỏa Sơn tại ngôi nhà gỗ đối thoại với Tâu Mã Hầu.
Đến Tà Mã Đài đối thoại với Di Mã Thăng, giúp tìm vải dệt chính như (trong nhà Y Chi Mã), vải tơ cẩm ( thủy 52 bên Từ Châu hoặc lượm bên thành môn Thiên Thủy), vải dệt (binh sói khăn vàng-phong _từ châu), 500 tiền.
Giao cho Di Mã Thăng thì hoàn thành nhiệm vụ.