Quỷ Vương hoàn lương

Tác giả Conquest312, Th.01 08, 2019, 11:35 chiều

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Tên nhiệm vụ: Quỷ Vương hoàn lương
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 150, hoàn thành nhiệm vụ Yêu Ma Vương.
Địa điểm: Ngụy Quốc, Quỷ Vương Động.
Vật phẩm có được: Yêu Quỷ Vương trở thành võ tướng của mình.
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Ngụy Quốc tại Quỷ Vương Động đối thoại với Yêu Quỷ Vương, giúp tìm vàng miếng hỗn (Thần Quỷ Động - Thanh Châu), vải tơ tầm hoang (Rừng Giang Linh-Nam Quận Binh) mỗi thứ một cái.
Tìm xong đối thoại với Yêu Quỷ Vương, Yêu Quỷ Vương gia nhập đội ngũ.
Đến Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô thì hoàn thành nhiệm vụ.